FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1992):

Leiaratferd i offentleg sektor: institusjon og profesjon.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (72): 281-293

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

276

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: