FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1993):

Tendensar i utviklinga av offentleg sektor.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (73): 317-337

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

278

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: