FORVALTNINGSDATABASEN

Moren, Jorolv (1954):

Interesseråd. En studie over forholdet mellom sentraladministrasjonen og organisasjonene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

282

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: