FORVALTNINGSDATABASEN

Grimsbo, Olav (1973):

Ekspertise og konflikter i utredningsutvalg. Bruken av og rekrutteringen til utredningsutvalgene i samferdselsektoren 1945-1970.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

285

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: