FORVALTNINGSDATABASEN

Andersen, Ole Johan og Røiseland, Asbjørn (red.) (2008):

Partnerskap : problemløsning og politikk

Bergen: Fagbokforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245007640

Kommentar:

Forfattere: Ole Johan Andersen, Ingrid Bay-Larsen, Jon Gulowsen, Leif-Kristian Monsen, Leiv Nordstrand, Jill Beth Otterlei, B. Guy Peters, Jon Pierre, Asbjørn Røiseland, Håkan T. Sandersen, Hans Peter Saxi, Marit Sundet.

- Partnerskap mot alle odds? : erfaringer med lokalt styrt verneplanlegging. Sandersen, Håkan T. Bay-Larsen, Ingrid
- Offentlig-offentlige partnerskap som problemløsningsstrategi og styringsproblem : interkommunale partnerskap og det "demokratiske underskuddet"? Andersen, Ole Johan
- Partnerskapets janusansikter : regionale kompetanseutvalg som kommunikasjon og kooptering. Saxi, Hans Petter
- Kan institusjonelle partnerskap skapes og styres? Røiseland, Asbjørn
- Partnerskap eller pratnerskap : om dysfunksjonenes fremvekst : erfaringer fra et regionalt partnerskap. Monsen, Leif-Kristian
Sundet, Marit
- NAV-partnarskap mellom stat og kommune : velferdsforvaltningas Helan og Halvan. Otterlei, Jill Beth
- "Kraftlagskommunane" : ein historisk studie i partnarskap. Nordstrand, Leiv
- En tradisjon for partnerskap langs kysten. Gulowsen, Jon
- Offentlig-private partnerskap : prinsippfast pragmatisme og sti-avhengig problemløsning. Pierre, Jon og Peters, B. Guy

Antall sider:

180

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-450-0764-0

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2852

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2011

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Partnerskap er blitt et vanlig ord i samfunnsdebatten, og brukes i dag om alt fra samliv mellom enkeltmennesker til offentlige styringsstrategier. Denne boka fokuserer på den siste forståelsen, der partnerskap typisk viser til ulike former for samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. Som politisk slagord har partnerskap fått stor utbredelse, og boka avgrenser fenomenet, viser eksempler på partnerskap, drøfter ulike problemer som kan hefte ved denne styringsformen, samt drøfter i hvilken grad partnerskap kan sies å være noe nytt.

Partnerskap, problemløsning og politikk inneholder bidrag fra norske og internasjonale forskere som fra ulike perspektiver er opptatt av partnerskap som offentlig styringsstrategi og strategi for problemløsning. Flere av bidragene har tilknytning til pågående forskningsprosjekter under Norges forskningsråds program Demokrati, styring og regionalitet (Demosreg). Diskusjonen i boka er rikt illustrert med eksempler fra forskjellige politikksektorer, herunder næringsutvikling, samferdsel, energi, planlegging, helse og sosial, kultur og utdanning, med vekt på det regionale og lokale nivået.

Boka henvender seg til alle som i vid forstand er opptatt av offentlig styring og vilkårene for slik styring i et moderne samfunn som det norske, f.eks. studenter ved høgskoler og universitet og ledere og beslutningstakere i offentlig sektor.