FORVALTNINGSDATABASEN

Huitfeldt, Carl (1984):

Organiseringen av personalfunksjonen i staten. En drøfting av alternative ordninger og deres mulige konsekvenser for rekruttering, karriere og beslutningsatferd.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

290

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: