FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Kato Fremstad, Mona Naomi Lintvedt, Erik Hornnes, Inger Johanne Sundby og Lisbeth Udland Hanse (2011):

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Notat 2011:3

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/digital-forstevalg-kartlegging-av-hindringer-og-muligheter-difi-rapport-2011-3.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/05/hva-hindrer-tjenester-paa-nett-difi-rapport-2011-2-og-2011-3

Antall sider:

47

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2902

Disse opplysningene er sist endret:

6/6 2011

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Som en del av arbeidet med innføring av digitalt førstevalg har Difi gjennomført en kartlegging om eforvaltning på oppdrag fra FAD.

I rapporten gjengis sentrale synspunkter fra intervjuer med 17 offentlige virksomheter om hva som oppleves å være de viktigste hindringene, suksessfaktorer og mulige tiltak for å realisere digitalt førstevalg. Difi har ikke vurdert riktigheten av synspunktene, eller gjort prioriteringer av dem med hensyn til viktighet, hvorvidt de er gjennomførbare, hvilke kostnader de eventuelt vil medføre osv.

Vi har også pekt på noen problemstillinger som vi oppfatter er sentrale, og som vi mener kan utgjøre et grunnlag for FADs videre arbeid med å vurdere aktuelle tiltak innenfor satsningen på digitalt førstevalg.