FORVALTNINGSDATABASEN

Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen (2011):

Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2011:11

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://difi.no/filearchive/difi-rapport_2011_11-hva_skjer_i_departementene_om_utfordringer_og_utvikling.pdf

Antall sider:

72

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2910

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Rapportens hovedtema er å belyse hvilke utfordringer departementene som organisasjoner står overfor i årene framover.
- Som et bakteppe dokumenterer rapporten i kap. 3 noen hovedtrekk ved utviklingen av departementene det siste tiåret.
- På grunnlag av en bredt anlagt intervjurunde blant ledere i departementene blir det i kap. 4 gjengitt hvordan informantene opplever utfordringene.
- I kap. 5 reises en del sentrale problemstillinger omkring de krav og forventninger som omgir departementene.
- I kap.6 skisseres en del ideer og temaer til vurdering for ev. utviklingsarbeid