FORVALTNINGSDATABASEN

Amdam, Ragnhild Olin, Sissel Kristin Hoel, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen, Ingrid Stranger-Thorsen, Maria Strøm. (2012):

Sosiale medier i forvaltningen

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2012:2

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-2-sosiale-medier-i-forvaltningen_3.pdf

Antall sider:

99

ISSN-nummer:

ISSN:1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2911

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2013

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Sosiale medier er et nytt område for forvaltningen. Som med all annen utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fører introduksjonen av sosiale medier til nye måter å kommunisere og arbeide på.

Sosiale medier er et mangfold av internettbaserte tjenester og plattformer. Vi definerer sosiale medier som åpne eller lukkede digitale møteplasser og deler dem inn i: Dialogbaserte møteplasser, avsenderstyrte møteplasser, prosjekt- og saksbehandlerstøtte, dele- og lytteverktøy og digitale dugnadsarenaer. Dette begrepsapparatet betegner jobbrelevante sosiale medier til bruk i statsforvaltningen.

Rapporten gir en nullpunktsanalyse over hvordan forvaltningen bruker sosiale medier ved inngangen til 2012 – omfang og formål med bruken. Bruksområdene netthøringer, digital forslagskasse og brukerinnovasjon omtales som eksempler på bruk av sosiale medier i forvaltningen.

Sentrale tema som blir diskutert i rapporten er ulike typer sosiale mediers muligheter og utfordringer, håndtering av byråkratrollen og forvaltningsverdiene, organisering og plassering av ansvar for sosiale medier internt i virksomheten, og spørsmål om kompetanse om forskjellige sosiale medier, informasjonssikkerhet, brukervilkår og standardisering for visse typer sosiale medier.