FORVALTNINGSDATABASEN

Marit Mellingen (2012):

Samisk informasjon på statlige nettsteder - statuskartlegging

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Notat 2012:1

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-notat-2012_1-samisk-informasjon-paa-statlige-nettsteder-statuskartlegging.pdf

Antall sider:

14

ISSN-nummer:

ISSN 1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2919

Disse opplysningene er sist endret:

7/1 2013

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Både regjeringens handlingsplan for samiske språk og den statlige kommunikasjonspolitikken gir føringer som har konsekvenser for innholdet på de statlige etatenes nettsteder. For å få kunnskap om hvordan de politiske målsettingene om økt bruk og synliggjøring av samiske språk følges opp i virksomhetenes digitale kommunikasjon, har Difi gjennomført en statuskartlegging av samisk informasjon på statlige nettsteder. Innholdet på 234 statlige nettsteder er gjennomgått og vurdert i forhold til i hvilken grad tegnsettet UTF-8 er deklarert i nettstedenes kildekode, hvorvidt det faktisk er publisert samiskspråklig innhold på statlige nettsteder og hvilke typer av samiskspråklige innhold som eventuelt er publisert på statlige nettsteder. Resultat av kartleggingen viser at UTF-8 er deklarert på 80 prosent av de statlige nettstedene. Dette er et positivt funn i og med at deklareringen av UTF-8 er en av de tekniske forutsetningene for at samiske språk skal representeres korrekt i brukernes nettlesere. Når det gjelder publisering av samiskspråklig innhold viser resultatet av kartleggingen at statlig sektor står overfor betydelige utfordringer. Det er kun 26 prosent av de statlige nettstedene som på en målrettet og systematisk måte publiserer samiskspråklig innhold. Det er dessuten kun 5 prosent som har et så omfattende samiskspråklig innhold at nettstedet kan sies å ha en samiskspråklig versjon av det viktigste norskspråklige innholdet.