FORVALTNINGSDATABASEN

Brandtzæg, Halfdan (2006):

Økonomisk krise? : en spillteoretisk undersøkelse av underskuddene i sykehusvesenet

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/14111?show=full

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2939

Disse opplysningene er sist endret:

11/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Sykehusevesenet har samlet gått med gjenntatte underskudd de senere årene. Masteroppgaven diskuterer forutsetningen for de gjentagende underskuddene og hvilke tiltak som kan sette i verk for åm unngå fremtidige overskridelser av budsjettrammene. Dette gjøres ved hjelp av en spillteoretisk analyse.