FORVALTNINGSDATABASEN

Sødal, Eirik Magnus (2007):

Innovasjon Norge og Finansieringsgapet. : En kvantitativ analyse av Innovasjon Norges evne til å utløse SMB finansiering.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/14770/EirikxMxSxdal.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/14770

Antall sider:

103

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2948

Disse opplysningene er sist endret:

15/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Oppgaven analyserer med utgangspunkt i finansieringsgapet ("the equity gap") i hvilken grad bedrifter som samarbeidet med Innovasjon Norge i perioden 2003 til 2005 opplevde utløsning av annen finansiering som følge av samarbeidet. Sentralt i analysen står teorien om asymmetrisk informasjon som årsak til kapitalmangel blandt små og mellomstore bedrifter, og hvordan offentlige institusjoner ifølge sertifiseringshypotesen kan motvirke dette.