FORVALTNINGSDATABASEN

Nervik, Terje (1986):

Statlig planlegging: Langtidsprogrammet som statlig styringsmiddel.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

295

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: