FORVALTNINGSDATABASEN

Moren, Jan (1993):

En bedre organisert stat. Perspektiver på forvaltningsreformer; Politisk styring og demokratiske verdier.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=635

Antall sider:

113

ISBN-nummer:

82-570-3915-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

297

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: