FORVALTNINGSDATABASEN

Stene, Joachim (2010):

Mot en europeisk fellesadministrasjon? : En studie av Statens jernbanetilsyns arbeid med EUs politikk

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/12943/Masteroppg-Joachim-Stene.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/12943?show=full

Antall sider:

78

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge,

NSD-referanse:

2970

Disse opplysningene er sist endret:

18/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: