FORVALTNINGSDATABASEN

Luthen, Siri (2010):

Bedrifters samfunnsansvar og statlig eierskap: Regjeringens implementering av bedrifters samfunnsansvar i statlig eide selskaper

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15109/Masteroppgave_siri.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15109?show=full

Antall sider:

107

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2974

Disse opplysningene er sist endret:

21/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven undersøker hvordan regjeringen fremmer bedrifters samfunnsansvar eller corporate social responsibility(CSR)i statlig eierskap, og hvordan fem statlig eide selskaper adopterer og imøtekommer regjeringens politikk. Som teoretisk rammeverk benytter jeg av en implementeringsteori som ser på implementeringsprosessen som kontekstuelt betinget. På denne måten identifiserer jeg avgjørende faktorer i implementeringsprosessen, og hvordan norske myndigheter overfører politikken til selskapene. Ved å benytte meg de tre organisasjonsperspektiver; myteperspektivet, det rasjonelle perspektivet og kulturperspektivet undersøker jeg de statseide selskapers mottakelse og adoptering av regjeringens politikk. Selskapene jeg undersøker er Norsk Hydro, Aker Solutions, Cermaq, Norsk Tipping og Flytoget.