FORVALTNINGSDATABASEN

Heir, Vegar Wikhammer (2010):

Norwegian development finance and corporate social responsibility : An analysis of the Norwegian investment fund for developing countries - Norfund's approach to CSR

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15121?show=full

Omtale:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15121/MasteroppgavexVegarxHeir.pdf

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2976

Disse opplysningene er sist endret:

21/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

This paper argue that the Norwegian investment fund for developing countries - Norfund - take a passive approach to corporate social responsibility (CSR). The argument is supported by qualitative data from interviews with staff in the organisation and documents on CSR values and practices from Norfund and the Norwegian Ministy of Foreign Affairs (MFA).