FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Ove K. Pedersen ():

Forvaltningspolitikk i teori og praksis.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

30

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: