FORVALTNINGSDATABASEN

Østtveit, Lars Tore (1991):

Nedleggelse av permanente offentlige utvalg. En analyse av omfang av nedleggelse og mulige betingelser for nedlegging.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

300

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: