FORVALTNINGSDATABASEN

Finstad, Bjørn-Petter (2005):

Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms - fra plan til avvikling

Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Tromsø

Publikasjonstype:

Bok

Fulltekst:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/1.Profil.29.25.2.3.15.1.39.3

Omtale:

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=102176337&kid=biblio

Antall sider:

366

ISBN-nummer:

82-91636-17-6

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3008

Disse opplysningene er sist endret:

7/6 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: