FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom ; Lægreid, Per (2007):

The Challenge of Coordination in Central Government Organizations

Stein Rokkan Centre for Social Studies

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2434/N05-07_Christensen_Laegreid.pdf

Omtale:

http:// http://hdl.handle.net/1956/2434

Antall sider:

33

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3038

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:


This paper addresses the coordination problems in central government by focusing on the Norwegian case. The main research questions are: What are the experiences of civil servants concerning the main aspects of coordination in the civil service: horizontal and vertical coordination, and internal and external coordination? What is the relative importance of structural, demographic and cultural variables for explaining variations in civil servants’ perception of coordination along these dimensions? The data base is a questionnaire given to civil servants in ministries and central agencies in 2006. The main findings are that there are more problems with horizontal coordination than with vertical coordination; that generally perceived coordination problems are bigger in central agencies than in ministries; and that a low level of mutual trust tends to aggravate coordination problems. Thus both structural and cultural factors matter.

Dette notatet analyserer samordningsproblem i norsk sentralforvaltning. Følgende problemstillinger behandles: Hvilke erfaringer har ansatte i sentraladministrasjonen når det gjelder samordning langs følgende dimensjoner: Horisontal og vertikal samordning, intern og ekstern samordning? Hva er den relative betydningen av strukturelle, demografiske og kulturelle variabler for å forklare variasjoner i de ansattes vurdering av samordningen langs disse dimensjonene? Datagrunnlaget er en spørreskjemaundersøkelse til ansatte i departementer og direktorater i 2006. Hovedfunnene er at det er større problemer med horisontal samordning enn med vertikal samordning, at samordningen oppleves som mer problematisk i direktoratene enn i departementene og at svake gjensidige tillitsrelasjoner fører til økte samordningsproblemer. Både strukturelle og kulturelle faktorer har altså betydning for å forstå variasjoner i samordningsproblemer i norsk sentraladministrasjon.