FORVALTNINGSDATABASEN

Hunsrød, Erlend (2011):

En samordnet, effektivisert og brukertilpasset offentlig sektor? - En implementeringsstudie av Regjeringens IKT-politikk i perioden 2002-2009

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgave

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3048

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Horisontal dimensjon: