FORVALTNINGSDATABASEN

Holme, Anbjørn (2006):

"Det kommuniserende hospital": en studie av informasjonsvirksomheten ved tre lokale helseforetak på Vestlandet

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgave

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS070010048&vid=UBB

Antall sider:

156

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3082

Disse opplysningene er sist endret:

22/5 2014

Horisontal dimensjon: