FORVALTNINGSDATABASEN

Amdam, Jørgen (1983):

Teoriar for lokalisering av offentleg verksemd

NordREFO

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS841149143&vid=UBB

Antall sider:

91

ISBN-nummer:

8290542135

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3085

Disse opplysningene er sist endret:

22/5 2014

Horisontal dimensjon: