FORVALTNINGSDATABASEN

Aarøen, Magne (1998):

Det grøne gullet. A/S Olivin 50 år. 1948-1998.

Åheim, 1998

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

192

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3095

Disse opplysningene er sist endret:

27/1 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: