FORVALTNINGSDATABASEN

Ulstein, Ragnar (1973):

Pionertid. A/S Olivin. 1948-1973

Ålesund, 1973

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

95

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3096

Disse opplysningene er sist endret:

27/1 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: