FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsson, Alexander (2014):

Informasjon i utforming av statlig idrettspolitikk- En studie av søk etter, eksponering for og bruk av informasjon i arbeidet med meldingen til Stortinget: Den norske idrettsmodellen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-45088

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/10852/40352

Antall sider:

104

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3097

Disse opplysningene er sist endret:

17/4 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Den 8. juni 2012 godkjente Regjeringen Stoltenberg II en ny melding til Stortinget om idrett ved navnet: Den norske idrettsmodellen. Den 7.mars 2013 ble meldingen behandlet i Stortinget og det var da 12 år siden forrige melding til Stortinget om idrett ble behandlet. I en melding til Stortinget om idrett defineres sentrale målsetninger og virkemidler innen statlig idrettspolitikk. Derfor er det et viktig dokument i utforming av statlig idrettspolitikk. I arbeidet med meldingen fungerte Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet som politisk sekreteriat. Masteroppgaven undersøker hvordan Idrettsavdelingen brukte informasjon i utforming av meldingen og hva som påvirket Idrettsavdelingens søk, eksponering for og bruk av informasjon i arbeidet med meldingen. I oppgaven omtales dette som Idrettsavdelingens informasjonsatferd. Det teoretiske rammeverket i oppgaven er et begrepsapparat hentet fra bruk av forskning, et instrumentelt og institusjonelt perspektiv og trekk ved politikkområdet. Studien viser at informasjon i stor grad blir brukt instrumentelt i utvikling av tiltak i meldingen. Samtidig finner studien i mindre grad strategisk bruk av informasjon i utforming av tiltak. Funn viser også at informasjon brukes konseptuelt, som oversikt og i noen grad som agendasetter. Det konkluderes med at en rekke faktorer påvirket Idrettsavdelingens informasjonsatferd. Føringer fra politiske ledelse, organisasjonsstruktur og kultur er sentrale faktorer som påvirket Idrettsavdelingens informasjonsatferd. Det konkluderes med at NIF fortsatt er den viktigste eksterne aktøren på feltet, men samtidig at relasjonen mellom staten og NIF er i endring.