FORVALTNINGSDATABASEN

Eilertsen, Marlene Hansen (2014):

Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-45087

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/10852/40366

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3099

Disse opplysningene er sist endret:

17/4 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: