FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid ():

Forvaltningspolitikk - mot New Public Management?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

313

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Horisontal dimensjon: