FORVALTNINGSDATABASEN

Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle (2009):

National Agencies in the European Administrative Space: Government Driven, Commission driven or Networked?

Wiley-Blackwell: Public Administration, 87(4), 779-790

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136558/Trondal_2009_National.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136558

Antall sider:

25

ISSN-nummer:

1467-9299

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3158

Disse opplysningene er sist endret:

1/6 2015

Horisontal dimensjon: