FORVALTNINGSDATABASEN

Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes (2016):

Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi-notat 2016:1

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2016_1_direktorat_eller_foretak._en_drofting_av_tilknytingsformer_for_spesialisthelseforvaltningen.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2016/03/direktorat-eller-foretak-en-drofting-av-ulike-tilknytningsformer-spesialisthelseforvaltningen

Antall sider:

36

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3178

Disse opplysningene er sist endret:

4/10 2016

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

På oppdrag fra Kvinnsland-utvalget har Difi drøftet noen alternative tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen. Hovedspørsmålet er om nivå 2 i denne forvaltningen skal organiseres som direktorat eller som helseforetak. Et annet alternativ er å sløyfe nivå 2 og la departementet styre nivå 3 direkte. Det er gjort rede for en rekke momenter som kan tale for og imot valg av disse alternativene, og det er også pekt på hvordan alternativene kan utformes med et regionalt nivå.