FORVALTNINGSDATABASEN

Solvang, Bernt Krohn og Jorolv Moren ():

Partsrepresentasjon i komitèer: Litt om utviklingen over tid.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

318

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: