FORVALTNINGSDATABASEN

Hildrum, Astri, Dag Solumsmoen, Harald Nybøen, Oddbjørg Bakli, Marianne Sørtømme (2014):

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2014:07

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/mot-alle-odds.-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning-difi-rapport-2014-7_0.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2014/11/mot-alle-odds-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning

Antall sider:

69

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3188

Disse opplysningene er sist endret:

6/10 2016

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Resymé/omtale:
Målet for undersøkelsen har vært å besvare spørsmålene om hvor godt forvaltningen evner å samordne seg og hvilke mekanismer og virkemidler som kan bidra til å fremme eller hemme hensiktsmessig samordning.

Vår beskrivelse og drøfting av mekanismer og virkemidler for samordning viser at mulighetene finnes og kan brukes mer med sikte på å forbedre samordningen. Hovedproblemet synes å være at de ikke etterleves eller utnyttes godt nok.