FORVALTNINGSDATABASEN

Hoven, Holmer, Finn ():

Departementenes deltagelse i offentlige utvalg, styrer og råd.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

319

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: