FORVALTNINGSDATABASEN

Brautaset, Tarald Osnes og Tor-Inge Dovland ():

Organisasjonenes formelle representasjon. Litt om omfang og forutsetninger.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

320

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: