FORVALTNINGSDATABASEN

Hillestad, Christian (2014):

New Public Management i helsevesenet, en suksess?: En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap 2014

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://hdl.handle.net/11250/268949

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/268948

Antall sider:

102

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3249

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Målet med denne oppgaven var å undersøke hvordan offentlige ansatte ser på de mange NPM-inspirerte reformene vi har sett i den offentlige sektoren de senere årene. Denne problemstillingen ble konkretisert ved å undersøke hvordan sykehuslegene vurderer sykehusreformen. Legene er en av de viktigste profesjonene innenfor helsesektoren, og derfor vil det være avgjørende for reformens gyldighet at legene er fornøyde med reformens effekter. For i best mulig grad å avdekke legenes syn på sykehusreformen ble det undersøkt hvordan legene vurderte det som er blitt antatt å være sykehusreformens 3 viktigste målsettinger; som var å øke produktiviteten, kvaliteten og likheten ved sykehusene. I tillegg ble det også sett på hvordan legene vurderer reformens effekt på pasientprioriteringen ved sykehusene.