FORVALTNINGSDATABASEN

Solli, Jens ():

Forsyningspolitikk og privat regulering: Importørutvalget 1939-1965.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

325

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: