FORVALTNINGSDATABASEN

Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli (2017):

Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), rapport 2017:4

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/evaluering_av_tilsyn_med_departementenes_samfunnssikkerhets-_og_beredskapsarbeid_-_tredje_tilsynsrunde_difi-rapport_2017-4.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/05/evaluering-av-tilsyn-med-departementenes-arbeid-med-samfunnssikkerhet-og-beredskap

Kommentar:

I samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Antall sider:

62

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3280

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Departementene er i all hovedsak fornøyde med tilsynsordningen. Evalueringen viser likevel at det er et gap mellom ordningen slik den fungerer i dag og Justisdepartementets krav og forventninger til hvilke effekter det er mulig å oppnå gjennom tilsynsordningen. Difi og FFI mener at det er usikkert om effekten av dagens tilsynsordning står i forhold til ressursbruken og at tilsynet i større grad bør baseres på risiko og vesentlighet. Utfordringer som går på tvers av sektorene bør også vektlegges mer. Difi og FFI mener videre at veiledende tilsyn fungerer bedre enn kontrollerende tilsyn når det gjelder departementenes arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis formålet med ordningen er å identifisere og avdekke reelle sårbarheter, er dagens ordning etter Difis og FFIs vurdering ikke det riktige virkemiddelet.