FORVALTNINGSDATABASEN

Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter (2017):

Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), notat 2017:2

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2017_2_samordning.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/05/erfaringer-og-laeringspunkter-fra-arbeidet-med-samordning-2014-2017

Antall sider:

19

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3281

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Difi har de siste 2-3 årene gjennomført flere prosjekter hvor samordning har vært tema. Arbeidet har vært en del av oppfølgingen av regjeringens Program for bedre styring og ledelse. Det er publisert flere rapporter som både bidrar til å klargjøre begreper og styrke kunnskapen om samordning, og å veilede til handling gjennom en vurdering av adekvate virkemidler for samordning.

Dette notatet oppsummerer erfaringer og læringspunkter fra prosjektene, og peker på videre innsatser for å styrke samordningen i forvaltningen.