FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1997):

Modernisering og forvaltningsreformer.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (13): 99-120

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

330

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: