FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1991):

Individuell autonomi, politisk autoritet og demokratiske institusjoner.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (72): 8-25

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

331

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: