FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G (1994):

Tenestemannsorganisasjonar og forvaltningsreformer: Påverknadsmuligheter og handlingsrom

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 1994 (10), 1

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

337

Horisontal dimensjon: