FORVALTNINGSDATABASEN

Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ) (2019):

Departementene i førersetet for omstilling?

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/departementene_i_forersetet_for_omstilling_-_difi-rapport_2019-3_et_samarbeidsprosjekt_med_dfo.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2019/04/departementene-i-forersetet-omstilling

Antall sider:

49

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3430

Disse opplysningene er sist endret:

5/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utgangspunktet er at det er en klar forventning til ledere i departementene om at de har et særlig ansvar for å fremme omstilling. Hva skal til for å styrke denne rollen?

Vår hovedanbefaling er at departementene bør styrke sin rolle som strategisk aktør. Dette innebærer å sørge for et bedre kunnskapsgrunnlag for omstilling, å bidra til mer strategibasert omstilling i eget departementsområde, og å bidra til mer samordnet omstilling på tvers. I kap. 4 og 5 er det angitt en rekke mulige tiltak for å få til dette.