FORVALTNINGSDATABASEN

Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide (2019):

Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2019_1_utvikling_i_antall_ansatte_i_stats-_og_sentralforvaltningen_2016-17.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2019/01/utvikling-i-antall-ansatte-i-stats-og-sentralforvaltningen-2016-2017

Kommentar:

Se også 99 siders vedlegg til Difi-notat 2019:1 Utvikling i antall ansatte i sentral- og statsforvaltningen. 2016-2017:
https://www.difi.no/sites/difino/files/vedlegg_til_difi-notat_2019_1_utviklingen_i_antall_ansatte_i_stats-_og_sentralforvaltningen_2016-2017.pdf

Antall sider:

45

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3431

Disse opplysningene er sist endret:

23/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Difis kartlegging viser at det var 5 477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016. Når vi justerer for omorganiseringer ser vi at det er en økning i antall ansatte på 889. Antallet ansatte i departementene og direktoratene er 446 lavere i 2017, og når vi justerer for omorganiseringer er nedgangen på 254 ansatte (1,1 %). Det er nedgang i antall ansatte i både departementene og direktoratene. Hovedårsaken til flere ansatte er nye oppgaver og den samlede arbeidsmengden for oppgavene. Samtidig er effektivisering viktigste faktor for nedgangen i antall ansatte i sentralforvaltningen.