FORVALTNINGSDATABASEN

Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset (2018):

Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2018-8_organisasjonsformer_i_offentlig_sektor._en_kartlegging.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2018/11/organisasjonsformer-i-offentlig-sektor-en-kartlegging

Antall sider:

58

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3437

Disse opplysningene er sist endret:

12/4 2019

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Digitalisering og teknologisk utvikling gir nye organisatoriske muligheter, men også noen utfordringer. Forvaltningsorganenes faglige uavhengighet er ulikt regulert og organisert.Selskapsorganisering brukes for å gi statlige virksomheter med tradisjonelle forvaltningsoppgaver økt økonomisk og organisatorisk handlingsrom. Flere kommunale oppgaver og mer interkommunalt samarbeid utfordrer generalistkommunen. Økte krav til kvalitet og effektivitet gir regional og nasjonal sentralisering av offentlige oppgaver og arbeidsplasser.

Difi anbefaler at arbeidet med å tilpasse lovgivning og regelverksutvikling til en digital forvaltning må prioriteres, at bruken av tilknytningsformen forvaltningsorgan med særskilte fullmakter utvides, at rammene for forvaltningsorganmodellen vurderes, at regionalt statlige nivå får tilstrekkelig autonomi og handlingsrom til å kunne gjøre regionale tilpasninger og at styrings- og finansieringsprosesser bør støtte opp under frivillige samordnings- og samhandlingsløsninger