FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (1993):

Ein nasjonal forvaltningspolitikk - finst den?

Stat og Styring 1993 (3), 2.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

345

Horisontal dimensjon: