FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. ():

Institusjonell orden - Norge.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

35

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: