FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Dorothy Sutherland; Børing, Pål; Solberg, Espen (2019):

Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : Utfordringer og tiltak. NIFU-rapport; 2019:30

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2646485/NIFUrapport2019-30.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/11250/2646485

Antall sider:

128

ISBN-nummer:

978-82-327-0443-9

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3502

Disse opplysningene er sist endret:

6/4 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Målet med denne rapporten er å vurdere potensielle konsekvenser for staten knyttet til automatisering av arbeidsoppgaver og innføring av nye teknologier. Rapporten er et bidrag i den pågående diskusjonen om fremtidens kompetansebehov. Et sentralt spørsmål er hvilke teknologier som vil påvirke arbeidsoppgavene i fremtiden, og hvilken kompetanse det vil være behov for i statlig sektor som følge av ny teknologi. Rapporten er et samarbeid mellom NIFU og Norsk Regnesentral. Rapporten presenterer en oversikt over hvilke særlige utfordringer den teknologiske utviklingen reiser for staten med hensyn til å videreutvikle og omstille den samlede kompetansen frem mot 2030.