FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (1979):

Bruk av reorganisering som verkemiddel i forvaltninga.

Tidsskrift for samfunnsforskning 1979 (20): 203-218

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

356

Horisontal dimensjon: