FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1986):

Medbestemmelsesreformer og politisk styring.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (67): 226-237

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

357

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: